ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม จังหวัดพิจิตร
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 24 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25635,2601,615----------6,875
2562---1,8026554,8322,7837,8098,5985,4424,5421,09537,558
ยอดยกมาตั้งแต่ 24 มิ.ย. 2562 ถึง 31 มี.ค. 2562   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   44,433
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี