หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๒,๖,๗,๘,๙,๑o,๑๑,๑๒,๑๔ และ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัฑ์เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้พนักพิง (เหล็ก) จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สายบริหาร) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 26000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุทราย (ปัญหาความเสียหายน้ำหลากจากอุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณต่อคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมห้วงรังนกคลองยายตาด หมู่ที่ 7 บ้านรายชะโด ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีคัดเลือก [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณสายบ้านวังแดงถึงบ้านโนนป่าแดง หมู่ที่ 2 บ้านวังแดง ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีคัดเลือก [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นมปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2564 ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านสามง่าม จุดเริ่มต้นที่นานายเคลือบ ถึงเขตติดต่อเทศบาล ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร [ 20 ก.ย. 2564 ]โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านรายชะโด บริเวณจุดเริ่มต้นห้วงรังนกคลองยายตาด ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดกรวด หมู่ที่ 1 บ้านหาดกรวด ตำบลสามง่าม องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีคัดเลือก [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่15 ซอยบ้านนางวรรณา หมู่ที่ 15 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านสามง่าม จุดเริ่มต้นที่นานายเคลือบ ถึงเขตติดต่อเทศบาล ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านรายชะโด บริเวณจุดเริ่มต้นห้วงรังนกคลองยายตาด ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่15 ซอยบ้านนางวรรณา หมู่ที่ 15 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร [ 17 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 10 จากโรงเรียนบ้านไร่ ถึงหมู่ที่ 14 หมู่ที่ 10 บ้านไร่ ตำบลสามง่าม องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร [ 17 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 10 จากโรงเรียนบ้านไร่ ถึงหมู่ที่ 14 หมู่ที่ 10 บ้านไร่ ตำบลสามง่าม กว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 10 จากโรงเรียนบ้านไร่ ถึงหมู่ที่ 14 หมู่ที่ 10 บ้านไร่ ตำบลสามง่าม องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอเมืองสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140 โทร : 056-030-386
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
จำนวนผู้เข้าชม 292,161 เริ่มนับ 24 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10