หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังแดง หมู่ที่ 2 บ้านวังแดง ตำบลสามง่าม องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 9 บ้านวัดใหม่ราษฎร์บำรุง ตำบลสามง่าม องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายเลียบคลองชลประทาน C38 จุดเริ่มต้นจากถนน คศล.เดิม หมู่ที่ 15 บ้านล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณจุดเริ่มต้นหน้าโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ถึงโรงเรียนวัดบ้านไร่ หมู่ที่ 10 บ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสุมาลี บุญผ่อง ถึงเขตหมู่ 9 หมู่ 8 บ้านวังลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายริมน้ำยมสายเหนือ จุดเริ่มต้นบ้านนายแช่ม บุญเลิศ ถึงบ้านนายสุทิน ไทยตรง หมู่ที่ 9 บ้านวัดใหม่ราษฎร์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังแดง หมู่ที่ 2 บ้านวังแดง ตำบลสามง่าม องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ธ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 9 บ้านวัดใหม่ราษฎร์บำรุง ตำบลสามง่าม องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ธ.ค. 2563 ]ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 9 บ้านวัดใหม่ราษฎร์บำรุง ตำบลสามง่าม องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร [ 8 ธ.ค. 2563 ]ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังแดง หมู่ที่ 2 บ้านวังแดง ตำบลสามง่าม องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร [ 8 ธ.ค. 2563 ]ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 9 บ้านวัดใหม่ราษฎร์บำรุง ตำบลสามง่าม องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร [ 8 ธ.ค. 2563 ]ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังแดง หมู่ที่ 2 บ้านวังแดง ตำบลสามง่าม องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร [ 8 ธ.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้า - ออกและพื้นที่หน้า อบต.สามง่าม คสล. (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม) ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณเขตเทศบาลถึงปากคลองวังหว้า หมู๋ที่ 7 บ้านรายชะโด ตำสามง่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563 ]ซื้อรถเข็นเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อรถเข็นเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อกระสอบทราย wonglebO;บรรเทาสาธารณภัยwonglebC; โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านรายชะโด (1) หมู่ที่ 7 ตำบลสามง่าม องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหาดกรวด หมู่ที่ 1 ตำบลสามง่าม องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังลูกช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสามง่าม องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 พ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอเมืองสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140 โทร : 056-030-386
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
จำนวนผู้เข้าชม 202,832 เริ่มนับ 24 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10