หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.สากเหล็ก   จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๑๘ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
อบต.บางลาย   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อเพื่อปฏิบัติงานธุรการกองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
ทม.พิจิตร   ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
ทม.ตะพานหิน   ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร SHARP AR-6120N จำนวน ๖ หลอด ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล ยี่ห้อ SHARP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๙-๐๐๑๑ (ตามบันทึกข้อความของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๖๗๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
ทม.ตะพานหิน   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติกหนา ขนาดใหญ่ มีล้อ ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร) ตามบันทึกข้อความกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตะพานหิน ที่ พจ ๕๒๒๐๘/๑๘๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
ทม.ตะพานหิน   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (ตามบันทึกข้อความของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๕๘๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
ทม.ตะพานหิน   จ้างเหมาย้ายชุดคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ ชุด และล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง (ตามบันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๒๗๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
ทม.ตะพานหิน   จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๙๔ พิจิตร (ตามบันทึกข้อความของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๖๙๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
อบต.โพธิ์ไทรงาม   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ส.ค. 2565
อบต.คลองคูณ   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตั้งแต่บริเวณสะพานตามอง ถึงบริเวณประตูน้ำบ้านตาอวย (เลียบคลองชลประทาน C76) หมู่ที่ 2 บ้านคลองคูณ ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 11 ส.ค. 2565
ทต.กำแพงดิน   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
อบต.แหลมรัง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
อบต.หนองปลาไหล   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.570 กิโลเมตร 11 ส.ค. 2565
อบต.หนองปลาไหล   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านวังหิน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.570 กิโลเมตร 11 ส.ค. 2565
อบต.โพธิ์ประทับช้าง   จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัย จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
อบต.คลองทราย   จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสัญจร เนียมทิพย์ หมู่ ๕ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
อบต.คลองทราย   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายมานพ กิ่งเพชร หมู่ ๑ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
อบต.ท่าเสา   จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พจ.ถ 49-017 (3038 สวนมะม่วง-หนองขอน) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ PVC ขนาด 0.25 เมตร จำนวน 2 ท่อน ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
อบต.ท่าเสา   จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พจ.ถ 49-008 (คลองบ้านเก่า-หนองจอก) จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 0.20 เมตร จำนวน 2 ท่อน ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
ทต.บางไผ่   ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมการพิมพ์ผ้าจากสีธรรมชาติ (Eco printing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 897
 
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอเมืองสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140 โทร : 056-030-386
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
จำนวนผู้เข้าชม 352,984 เริ่มนับ 24 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10