หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
     

 
พจ0023.3-ว4099 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเพื่อตรวจสอบโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 21 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ 0023.5/ว4122 1-การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบปรมาณ 256  [ 21 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ 0023.5/ว4122 2-การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบปรมาณ 256  [ 21 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ 0023.5/ว 3981 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 21 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว4120 การปรับปรุง/เเก้ไข ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3-14295 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเพื่อตรวจสอบโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 21 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ 0023.2/ว4057 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ 0023.2/ว4058 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.2/ว4029 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ 0023.5/ว786 แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบการจัดทำรางงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.2-ว4061 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค 62  [ 19 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.2/ว4060 1-ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 19 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.2/ว4060 2-ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 19 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว4048 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดเเคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ก่อสร้างเเละปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน  [ 19 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ 0023.5/ว 779 แนววินิจฉัยข้อหารือของกรมบัญชีกลางในประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  [ 15 พ.ย. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 984
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอเมืองสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140 โทร : 056-030-386
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
จำนวนผู้เข้าชม 32,867 เริ่มนับ 24 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10