หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  16 พ.ย. 2564 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  5 พ.ย. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม เชิญชวนมาใช้สิทธิกันในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  25 ต.ค. 2564 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามง่ามตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  6 ต.ค. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม  6 ต.ค. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม  6 ต.ค. 2564 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาคมสถานีสูบน้ำ รายชะโด 1 ประจำปี 2564   20 เม.ย. 2564 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด  10 เม.ย. 2564 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลส่ามง่าม ขอเชิญชวนประชาชน ทุกหมู่เหล่าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   29 มี.ค. 2564 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  3 มี.ค. 2564 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  3 มี.ค. 2564 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาคมสถานีสูบน้ำบ้านวังแดง  8 ก.พ. 2564 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักกีฬาฟุตซอล โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคมนี้ 2563 สนใจสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม  27 ต.ค. 2563 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  5 ต.ค. 2563 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหนังสือแจ้งประเมิน (ภดส.6) ทุกท่าน  26 ส.ค. 2563 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   แสดงตัวตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่่วยเอดส์  19 ส.ค. 2563 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  6 ส.ค. 2563 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)ประจำปี 2563  20 ก.ค. 2563 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   #ขอประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม #โดยรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ อย่างน้อย 50 คนเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ #การรับสมัครคุณสมบัติดังนี้ 1.เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 2.อายุตั้งแต่18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ 3.เป็นผู้ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ องการบริหารส่วนตำบลสามง่าม #สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือมาติดต่อได้ที่องค์การบบริหารส่วนตำบลสามง่าม ติดต่อสอบถาม 086-9017919 056-030386   30 มิ.ย. 2563 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA 2563 )  2 มิ.ย. 2563 73
  (1)     2      3      4   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
ประมวลผลสำรวจ
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอเมืองสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140 โทร : 056-030-386
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม
จำนวนผู้เข้าชม 307,803 เริ่มนับ 24 มิ.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10